Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach przez am Media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10b/4 oraz przez Partnerów am Media Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych Partnerom i przetwarzanie ww. danych przez te podmioty w celach marketingowych, w tym w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych, poprawiania bądź usunięcia.